17/11/2022 / Συνέντευξη στην εφημερίδα "Εστία" της Κυριακής